Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

I z-ca Prezydenta Miasta

Wojciech Chmiel

ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

pok.: 201

tel.: (+48) 32 31 71 101

fax: (+48) 32 22 22 565

e-mail: wiceprezydent@myslowice.pl

I Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu spotkania w sekretariacie (p. 201) lub telefonicznie pod numerem: (+48) 32 31 71 101.

W czasie nieobecności Prezydenta - w zastępstwie - jego obowiązki wykonuje Pierwszy Zastępca Prezydenta, który jest upoważniony do realizacji zadań i podejmowania decyzji we wszelkich sprawach należących do właściwości Prezydenta z zastrzeżeniem art. 39 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym.

Zastępcy Prezydenta uczestniczą w kierowaniu pracą Urzędu według podziału zadań - nadzorując i kontrolując pracę podległych im komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych gminy oraz powiatowych inspekcji, służb i straży.

Zastępcy Prezydenta Miasta pod względem formalno-prawnym podlegają Prezydentowi Miasta.

Zakres działań:

Zastępcy Prezydenta Miasta w szczególności:

  1. sprawują bezpośredni nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  2. zapewniają w podporządkowanych komórkach organizacyjnych kompleksowe rozwiązywanie problemów funkcjonowania i rozwoju Miasta;
  3. wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na mocy szczegółowych upoważnień Prezydenta;
  4. nadzorują udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje posłów, senatorów i radnych w zakresie powierzonej im działalności;
  5. nadzorują rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli w zakresie powierzonej im działalności;
  6. zastępują Prezydenta w czasie jego nieobecności w drodze odrębnego zarządzenia.
Komórki podległe:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Mysłowice

Data wytworzenia:
18 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Administrator Mysłowice

Data publikacji:
18 wrz 2023, godz. 15:07

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
19 wrz 2023, godz. 12:36