Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Konsultacje z NGO


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Sprawozdanie z konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 2024-05-21 11:44:56
Raport z konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2024-03-25 12:16:32
Raport z konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/829/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2024-03-25 12:15:35
Raport z konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2024 roku. 2024-03-19 12:38:58
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/829/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 2024-03-06 15:21:23
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/170/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2024-03-06 14:41:43
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mysłowice w 2024 roku. 2024-02-27 13:46:54
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. 2024-01-25 13:49:41
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mysłowicach 2023-12-06 15:12:18
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Mysłowice na lata 2024-2026" 2023-12-06 15:11:02
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026" 2023-12-06 15:09:25
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. 2023-11-15 15:26:57
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice 2023-11-13 14:30:41
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r. 2023-11-09 11:26:55
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. 2023-10-25 13:31:26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Snopek

Data wytworzenia:
02 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Snopek

Data publikacji:
12 paź 2023, godz. 08:58

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Snopek

Data aktualizacji:
12 paź 2023, godz. 08:58