Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zarejestrować się na poradę prawną pod numerem tel. (32) 317 12 34. w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 lub zapisać się samodzielnie na pośrednictwem strony internetowej:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie na miejscu w punkcie. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (rozmowa telefoniczna, poczta e-mail).

Aby zarejestrować się na poradę poza punktem lub poradę za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, należy skontaktować się z urzędnikiem pod numerem tel. (32) 317 12 34. w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00. Aby zarejestrować się na poradę, która ma odbyć się asyście tłumacza migowego należy skontaktować się z urzędnikiem drogą mailową: m.urban@um.myslowice.pl.

Podczas rejestracji należy poinformować urzędnika o okolicznościach uzasadniających zarejestrowanie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) 2024 r. na terenie Mysłowic:

SIEDZIBA PUNKTU ADRES PUNKTU DNI I GODZINY OTWARCIA DYŻURY SPECJALISTYCZNE OBSADA

Szkoła
Podstawowa nr 13

– nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

-mediacja

ul. Ks. Kard. A. Hlonda 14 Od poniedziałku do piątku
w godz.
14.00-18.00

TAK

3 dni w tygodniu

Fundacja
TOGATUS PRO BONO

Mysłowicki Ośrodek Kultury

-nieodpłatna pomoc prawna

– mediacja

ul. Grunwaldzka 7 Od poniedziałku do piątku
w godz.
08.00-12.00

TAK

3 dni w tygodniu

Stowarzyszenie Sursum Corda

Ośrodek
Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

– nieodpłatna pomoc prawna

– mediacja

ul. Laryska 7 Od poniedziałku do piątku
w godz.
14.00-18.00
NIE Adwokaci / Radcy prawni

Dyżury specjalistyczne w punkcie NPP – MOK ul. Grunwaldzka 7

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY OTWARCIA SPECJALIZACJA
PONIEDZIAŁEK 08.00-12.00

PRAWO CYWILNE (rodzinne), PRAWO PODATKOWE

WTOREK 08.00-12.00 PRAWO KARNE
ŚRODA 08.00-12.00 PRAWO SPADKOWE, PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

Dyżury specjalistyczne w punkcie NPO – SP 13 ul. KS. Kard. A. Hlonda 14

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY OTWARCIA SPECJALIZACJA
PONIEDZIAŁEK 14.00-18.00 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
ŚRODA 14.00-18.00 PRAWO KONSUMENCKIE I UPADŁOŚCIOWE
PIĄTEK 14.00-18.00 PORADNICTWO Z ZAKRESU SPRAW MIESZKANIOWYCH

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/.

EDUKACJA PRAWNA

Stowarzyszenie Sursum Corda oraz Fundacja TOGATUS PRO BONO realizują projekt powierzony przez miasto Mysłowice, w ramach którego prowadzą na terenie miasta punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenie i Fundacja realizują także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Przygotowane materiały w formach: wideo, kwartalników, słuchowisk, kalkulatorów alimentacyjnych czy podatkowych, e-poradników, e-ulotek, biuletynów, newsletterów itp. dotyczą szerokiego zakresu – prawa rodzinnego, spadkowego, konsumenckiego, praw pacjenta, prawa pracy, świadczeń socjalnych, a także wielu innych. Na stronach można także znaleźć wzory dokumentów: umowy, pełnomocnictwa, pozwy, dokumenty dotyczące kontaktu z dzieckiem czy stwierdzenia nabycia spadku itp.

Strona internetowa zawierająca materiały z zakresu edukacji prawnej przygotowane przez Stowarzyszenie Sursum Corda – https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/miasto-myslowice-2024/

Strona internetowa zawierająca materiały z zakresu edukacji prawnej przygotowane przez Fundację TOGATUS PRO BONO – https://fundacja.togatus.pl/miasto-myslowice/

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem: https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/rodzina-zdrowie-pomoc-spoleczna/instytucje-pomocy-spolecznej/

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień: https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/rodzina-zdrowie-pomoc-spoleczna/przeciwdzialanie-uzaleznieniom/

Dla bezrobotnych: https://myslowice.praca.gov.pl/

Poradnictwo z zakresu praw konsumentów oraz inne instytucje: https://bip.myslowice.pl/artykul/urzedy-i-instytucje


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ustawa-z-dnia-5-sierpnia-2015-r.-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej-nieodplatnym-poradnictwie-obywatelskim-oraz-edukacji-prawnej (PDF, 644.43Kb) 2023-10-26 13:52:42 2
Rozporzadzenie-Ministra-Sprawiedliwosci-z-dnia-20-sierpnia-2020-r.-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-nieodplatnej-pomocy-prawnej (PDF, 173.83Kb) 2023-10-26 13:52:42 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
e-biuletyn uprawnienia osob samozatrudnionych 4-kwartal (PDF, 31.08Mb) 2023-10-26 13:52:42 0
Ustawa-z-dnia-4-listopada-2016-r.-o-wsparciu-kobiet-w-ciazy-i-rodzin-Za-zyciem (PDF, 405.75Kb) 2023-10-26 13:52:42 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Kamińska

Data wytworzenia:
26 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Górny

Data publikacji:
26 paź 2023, godz. 13:52

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Bednarczyk

Data aktualizacji:
08 lip 2024, godz. 16:41