Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Konsultacje społeczne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Mysłowice konsultacji projektu "Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mysłowice" 2023-12-07 15:23:54
Przedstawienie do konsultacji projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2024 r. Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Mysłowicach wchodzących w skład Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. 2023-11-29 11:01:01
Sprawozdanie z konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024r. 2023-11-24 14:04:57
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice 2023-11-13 14:33:57
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/677/21 z dnia 30 września 2021r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Mysłowice”. 2023-11-07 08:50:36
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 2023-10-30 14:05:25
Konsultacje społeczne, dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice na lata 2023-2030". 2023-10-16 15:49:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dominika Bednarczyk

Data wytworzenia:
16 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Dominika Bednarczyk

Data publikacji:
16 paź 2023, godz. 15:39

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Bednarczyk

Data aktualizacji:
16 paź 2023, godz. 15:39