Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 155/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie : przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. 2024-04-18 12:43:18
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 157/24 z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Ks. Norberta Bończyka. 2024-04-18 08:14:31
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 156/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny ofert złożonych w ramach otwartego naboru partnera celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: Społeczne Agencje Najmu nr naboru: FERS.05.01-IZ.00-003/24 2024-04-18 08:46:44
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 152/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 2024-04-17 14:18:58
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 154/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Zachodniej – Stokrotek. 2024-04-17 13:15:43
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 153/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres do dnia 30 kwietnia 2027 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-04-17 13:14:53
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 151/24 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia na okres trzech lat w drodze pisemnego przetargu ograniczonego powierzchni użytkowej Biura Obsługi Mieszkańców w budynku biurowym stanowiącym własność Gminy Mysłowice, położonym w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 1 z przeznaczeniem pod świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych wraz z prowadzeniem odpłatnego punktu usług kserograficznych dla klientów Urzędu Miasta Mysłowice. 2024-04-16 09:50:34
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 129/24 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok. 2024-04-12 09:56:05
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 150/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Leopolda Staffa. 2024-04-11 14:31:13
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 149/24 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 12 w Mysłowicach, ul. Bolesława Prusa 5. 2024-04-10 13:15:52
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 147/24 z dnia 05 kwietnia 2024r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach, ul. Piastów Śląskich 8. 2024-04-09 13:35:22
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 146/24 z dnia 05 kwietnia 2024r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach, ul. Górnicza 4. 2024-04-09 13:34:02
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 144/24 z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-04-09 13:37:52
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 142/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok. 2024-04-17 12:14:37
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 141/24 z dnia 04 kwietnia 2024r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie : przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. 2024-04-09 13:32:30
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 140/24 z dnia 04 kwietnia 2024r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 61/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie : przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. 2024-04-09 13:31:16
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 148/24 z dnia 05 kwietnia 2024r. w sprawie: zajęcia nieruchomości gruntowych położonych w Mysłowicach przy ulicy Bernarda Świerczyny w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia. 2024-04-08 10:33:31
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 145/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-04-05 12:29:47
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 143/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-04-05 12:28:56
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 138/24 z dnia 29 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-04-02 12:38:59
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 137/24 z dnia 29 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-04-02 12:36:25
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 136/24 z dnia 29 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-04-02 11:51:10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 135/24 z dnia 29 marca 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-04-02 11:50:19
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 134/24 z dnia 29 marca 2024r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zakładowi Oczyszczania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mysłowicach oraz określenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania. 2024-04-10 13:49:31
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 133/24 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na działalność medyczną w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wraz ze sprzętem i wyposażeniem przez SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach. 2024-04-05 12:09:09
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 132/24 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 687/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41. 2024-03-29 11:05:56
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 131/24 z dnia 29 marca 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych" 2024-04-02 11:48:53
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 130/24 z dnia 29 marca 2024r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 642/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-04-02 11:47:19
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 128/24 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie: planu oraz maksymalnych kwot dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku. 2024-03-29 10:14:37
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 127/24 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie: sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach przy ul. Aleksandra Fredry. 2024-03-29 10:13:28
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 126/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zwołanej na dzień 3 kwietnia 2024 r. 2024-03-28 13:29:15
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 125/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie: powołania Komisji do nieodpłatnego przekazania bądź przeprowadzenia sprzedaży ruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice. 2024-03-26 13:15:04
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 124/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie: określenia wysokości środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej, procedury przyznawania pomocy zdrowotnej oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mysłowice oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, których ostatnim miejscem zatrudnienia była placówka, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mysłowice. 2024-03-26 08:22:48
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 123/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w sprawie udzielania dotacji na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Organizacja uprawiania sportu w 2024 roku”. 2024-03-25 16:42:20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 122/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Partyzantów. 2024-03-25 14:37:26
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 121/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Uroczej. 2024-03-25 14:35:55
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 120/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Partyzantów. 2024-03-25 14:34:47
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 119/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Murckowskiej. 2024-03-25 14:32:55
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 118/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres trzech kolejnych lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ulicy Adama Mickiewicza. 2024-03-25 12:03:23
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 117/24 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie odwołania II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice. 2024-03-25 09:47:23
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 116/24 z dnia 21 marca 2024r. w sprawie: przekazania informacji o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice dokonanej Uchwałą Nr LXXXIV/1316/24 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 marca 2024 roku oraz zmiany Zarządzenia Nr 2/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 2 stycznia 2023r. w sprawie wykonania Uchwały Nr LXI/985/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice. 2024-04-03 10:04:05
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 115/24 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przekazania informacji o zmianach w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok dokonanych Uchwałą Nr LXXXIV/1315/24 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2024 rok. 2024-04-03 14:54:37
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 114/24 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2002 z dnia 12 sierpnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Mysłowicach. 2024-03-22 14:08:51
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 113/24 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie: zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Tadeusza Kotarbińskiego w celu budowy przyłącza wodociągowego 2024-03-21 13:59:00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 112/24 z dnia 18 marca 2024r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach, ul. Piastów Śląskich 8. 2024-03-19 09:02:07
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 111/24 z dnia 18 marca 2024r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach, ul. Górnicza 4. 2024-03-19 09:01:23
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 110/24 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 12 w Mysłowicach, ul. Bolesława Prusa 5 2024-03-21 10:52:39
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 109/24 z dnia 15 marca 2024r. w sprawie zmiany regulaminu realizacji projektu grantowego pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii na budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Mysłowice, wprowadzonego Zarządzeniem nr 712/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 14 grudnia 2023 r. 2024-03-19 10:28:16
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 108/24 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 61/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie : przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. 2024-03-21 10:58:35
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 107/24 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie : przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. 2024-03-21 08:50:11
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 106/24 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zwołanej na dzień 15 marca 2024 r. 2024-03-14 07:55:50
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 105/24 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Niepublicznej Szkole Podstawowej Wioska Montessori w Mysłowicach, ul. Kosztowska 62. 2024-03-15 07:58:48
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 104/24 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Przedszkolu Wioska Montessori w Mysłowicach, ul. Kosztowska 62. 2024-03-15 07:57:59
Zarządzenie Prezydenta Mysłowice nr 103/24 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mysłowicach. 2024-03-18 11:15:15
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 102/24 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Jana Dzierżonia. 2024-03-14 07:55:06
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 101/24 z dnia 13 marca 2024r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok. 2024-04-03 10:02:23
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 100/24 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej weryfikującej oferty w sprawie o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadania pod nazwą: „Organizacja uprawiania sportu w 2024 roku”. 2024-03-11 16:55:31
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 99/24 z dnia 08 marca 2024 r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Mysłowice w roku 2024 2024-03-11 16:53:47
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 98/24 z dnia 08 marca 2024r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Janowskiej. 2024-03-12 07:58:10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 97/24 z dnia 08 marca 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Partyzantów. 2024-03-12 07:57:30
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 96/24 z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2024 rok. 2024-04-03 10:01:40
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 95/24 z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie: zasad realizacji planów finansowych w 2024 roku. 2024-04-03 10:00:48
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 94/24 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mysłowice. 2024-02-27 15:12:44
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 93/24 z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mysłowice. 2024-02-27 15:12:02
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 92/24 z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Promenada. 2024-02-27 11:12:45
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 91/24 z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Bartosza Głowackiego. 2024-02-27 11:11:45
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 90/24 z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża. 2024-02-27 11:10:55
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 89/24 z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Promenada. 2024-02-27 11:10:20
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 88/24 z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Bronisława Pukowca. 2024-02-27 11:09:33
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 87/24 z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Promenada. 2024-02-27 11:08:49
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 86/24 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach przy ul. Górniczej 4, Pani Ewie Korczyńskiej nauczycielowi tej szkoły. 2024-02-26 13:17:43
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 85/24 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Mysłowice. 2024-02-22 13:21:57
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 84/24 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Marii Konopnickiej. 2024-02-22 08:28:43
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 83/24 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach. 2024-02-21 08:04:48
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 82/24 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej. 2024-02-20 14:10:07
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 81/24 z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie: zawarcia na okres do dnia 31 października 2026 roku kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ulicy Krótkiej. 2024-02-20 11:41:33
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 80/24 z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Dworcowej. 2024-02-16 13:33:29
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 79/24 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach na 2024 rok, ul. Wielka Skotnica 39, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina w Lędzinach 2024-02-15 15:33:33
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 78/24 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Orła Białego. 2024-02-15 13:10:18
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 77/24 z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie: zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Ofiar Września w celu budowy linii kablowej elektroenergetycznej nN. 2024-02-15 13:08:44
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 76/24 z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany treści służebności ustanowionej na nieruchomości Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ul. Krasowskiej. 2024-02-09 13:58:57
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 75/24 z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-02-12 08:02:26
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 74/24 z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-02-12 08:01:03
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 73/24 z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie: zajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ulicy Władysława Reymonta w celu wymiany przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN. 2024-02-09 08:21:36
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 72/24 z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres trzech miesięcy umowy dzierżawy nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Bytomskiej. 2024-02-09 08:17:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice nr 71/24 w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zakładowi Oczyszczania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mysłowicach oraz określenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania 2024-02-09 13:28:00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 70/24 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Fryderyka Chopina. 2024-02-08 10:08:50
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 69/24 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-02-08 11:36:10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 68/24 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie: sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Kwiatowej. 2024-02-07 10:47:34
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 67/24 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie: sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej. 2024-02-07 10:46:42
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 66/24 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mysłowice w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice. 2024-02-07 09:37:50
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 65/24 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie: ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Dolnej. 2024-02-06 08:05:55
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 64/24 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie: ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Dolnej. 2024-02-06 08:05:04
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 61/24 z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie: przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. 2024-02-05 13:57:28
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 63/24 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie: zajęcia nieruchomości gruntowych położonych w Mysłowicach przy ulicy Piotra Korusa w celu budowy 2 przyłączy kanalizacji sanitarnej. 2024-02-02 13:19:25
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 62/24 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach. 2024-02-02 13:16:48
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 60/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice. 2024-02-02 13:13:31
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 59/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 616/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2023 r. w sprawie nadania nowego brzmienia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-02-01 09:11:38
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 58/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie: objęcia nowych udziałów przez Gminę Miasto Mysłowice w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach 2024-02-02 08:37:47
Zarządzenie Prezycenta Miasta Mysłowice nr 57/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres do dnia 31 lipca 2024 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Wielka Skotnica. 2024-01-31 15:18:54
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 56/24 z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres do dnia 30 września 2025 roku umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Robotnicze 2024-01-31 13:22:43
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 55/24 z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice 2024-01-31 13:21:58
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 54/24 z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zakładowi Oczyszczania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mysłowicach oraz określenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania. 2024-01-30 14:21:28
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 53/24 z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-29 15:21:31
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 52/24 z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-29 15:10:59
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 51/24 z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-29 15:10:07
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 50/24 z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-29 15:09:22
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 49/24 z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-29 15:07:04
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 48/24 z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-29 15:04:34
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 47/24 z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-29 15:03:50
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 46/24 z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-29 15:02:45
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 45/24 z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego obszarze pomocy społecznej, ogłoszonego Zarządzeniem nr 2/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 5 stycznia 2024 r. 2024-01-29 12:33:38
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 44/24 z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-26 13:49:10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 43/24 z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-26 13:48:32
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 42/24 z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-26 13:47:52
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 41/24 z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-26 13:47:08
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 40/24 z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-26 13:46:19
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 39/24 z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-26 13:45:41
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 38/24 z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-26 13:44:57
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 37/24 z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-26 13:44:01
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 36/24 z dnia 26 stycznia 2024r. sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-26 13:42:57
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 35/24 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie: zajęcia nieruchomości gruntowych położonych w Mysłowicach przy ulicy Mieczysława Jastruna w celu budowy przyłącza kablowego nN. 2024-01-26 13:41:15
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 34/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli problemowej w Przedszkolu nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach. 2024-01-26 11:29:16
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 33/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowych dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach. 2024-01-25 10:13:25
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 32/24 z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Cedrowej. 2024-01-25 13:46:08
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 31/24 z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Cedrowej. 2024-01-25 13:45:24
Zarządzenie Prezydenta Miast Mysłowice nr 30/24 z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Cedrowej 2024-01-25 13:44:34
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 29/24 z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Cedrowej. 2024-01-25 13:43:10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 28/24 z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Cedrowej. 2024-01-25 13:42:16
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 27/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-25 10:12:08
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 21/24 z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Cedrowej. 2024-01-25 13:41:38
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 20/24 z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Cedrowej. 2024-01-25 13:40:55
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 19/24 z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Cedrowej. 2024-01-25 13:39:52
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 26/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-25 10:11:07
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 25/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-25 10:09:00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 24/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki. 2024-01-25 10:07:47
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 23/24 z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Grzegorza Fitelberga. 2024-01-25 08:57:08
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 22/24 z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Bernarda Świerczyny. 2024-01-25 08:56:29
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 18/24 z dnia 23 stycznia 2024r. w sprawie: powołania Komisji do nieodpłatnego przekazania bądź przeprowadzenia sprzedaży ruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice 2024-01-24 13:18:45
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 17/24 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Armii Krajowej – Katowickiej. 2024-01-24 09:18:47
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 16/24 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2024 roku”. 2024-01-23 14:15:37
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 15/24 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 642/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-01-23 07:47:48
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 14/24 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice. 2024-01-17 14:59:16
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 13/24 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2023/2024. 2024-01-17 13:57:34
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 12/24 z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Mysłowice darowizny w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa. 2024-01-16 08:20:41
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 11/24 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 196/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej. 2024-01-15 12:51:41
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 10/24 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie: zawarcia na okres dwóch miesięcy umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Laryskiej. 2024-01-15 11:22:55
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 9/24 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 578/11 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 17 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Mysłowice. 2024-01-11 12:34:12
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 8/24 z dnia 11 stycznia 2024r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Mysłowice konsultacji projektu uchwały sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mysłowice w 2024 roku. 2024-01-11 12:36:17
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 7/24 z dnia 10 stycznia 2024r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-01-11 08:49:37
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 6/24 z dnia 9 stycznia 2024r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 642/15 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Mysłowice. 2024-01-11 08:48:13
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 5/24 z dnia 09 stycznia 2024 r. w sprawie: przekazania dotacji przedmiotowej do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. 2024-01-15 10:05:00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 4/24 z dnia 08 stycznia 2024 r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża. 2024-01-08 12:56:16
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 3/24 z dnia 08 stycznia 2024 r. w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Marii Konopnickiej. 2024-01-08 12:55:19
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 2/24 z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. 2024-01-05 12:50:30
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 1/24 z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Mysłowicach. 2024-01-08 14:44:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Smantek

Data wytworzenia:
05 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Smantek

Data publikacji:
05 sty 2024, godz. 12:49

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Smantek

Data aktualizacji:
05 sty 2024, godz. 12:49